Blog

Preekbeurt

Voorgaan in een andere dan mijn eigen gemeente heb ik altijd leuk gevonden; nieuwe mensen, andere gewoonten, een ander kerkgebouw. Ik sta dan ook graag open voor de uitnodiging om elders voor te gaan.

Het is inmiddels gebruikelijk dat kerkelijke gemeenten steeds vroeger gaan bellen om het preekrooster in te vullen. Dat betekent dat de agenda van een voorganger al ver te voren vastligt. Dat wil ik niet meer. U kunt mij altijd uitnodigen om voor te gaan in uw gemeente maar u kunt niet meer langer dan een half jaar van te voren bellen.