Blog

Je bent niet alleen! Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op Paasmorgen 2019  De Open Hof, Oud-Beijerland

 

uit de Bijbel: Johannes 20: 1; 11-18

 

vroeg, toen het nog donker was

Johannes begint zijn Paasevangelie in het donker. De dag is al wel begonnen maar toch nog niet echt. Het is het moment tussen donker en licht, het moment van ‘het is er al wel maar nu nog niet’. Het is dat uur van de nacht dat de eerste merel begint te zingen, in afwachting van het eerste licht.

 

Met ons verstand weten we dat na elke nacht een morgen komt. Dat houden we niet tegen. Tegelijkertijd kennen we het onzeker wachten op de morgen; hoe langzaam kruipen de uren voor degene die waakt bij een geliefde, hoe lang duurt de nacht voor wie wakker ligt van de zorgen. We kennen ook de angst dat de nacht waarin we verkeren nooit meer overgaat en de vraag of het ooit nog licht zal worden voor ons.

 

Vroeg toen het nog donker was…. het zegt ook alles over het verlies van Maria. Had ze van verdriet niet kunnen slapen? We vonden het in ons voorbereidingsgroepje vrij overbodig dat tot twee keer toe wordt gevraagd: Waarom huil je? Want we konden allemaal meevoelen hoe het is om een geliefd mens te begraven.

Maar zou Maria het zien, dat het donker het licht al in zich heeft? Zou ze het morgenlicht gewaar zijn? En wij? Durven wij eraan te geloven dat onze nacht voorbijgaat?

Durven wij erop vertrouwen dat een moeilijke periode in ons bestaan zal plaats maken voor iets nieuws, iets anders? Hebben wij onze ogen ingesteld op het licht? Durven wij eraan te geloven dat God geen mens alleen laat in het donker?

 

het gaat voorbij

Geloof, zegt een wijs iemand, geloof is de vogel die licht voelt en zingt als de dageraad nog donker is. (Rabindranath Tagore) De merel wacht niet tot het licht geworden is om zijn lied te beginnen. Zo hoeft de mens niet te wachten met geloven en vertrouwen tot het beter wordt. Pasen betekent: voorbijgaan. Denk aan het Engelse Pass-over. Het gaat voorbij. Pasen is een kwetsbare belofte. (Kune Biezeveld, Als scherven spreken) Al kun je het nu niet geloven: de nacht gaat over in de dag, het licht verjaagt het donker. En in dat donker ben je niet alleen. Waarom zou God daar niet bij zijn? We zingen het: Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. (Willem Barnard, Nieuw Liedboek 650) Dát is de belofte van Pasen. Er is een doorkomen aan. Je bent niet alleen. Jezus zong vanaf de grote kerk in Dordrecht: ‘Maar je bent niet alleen

Ik zal er voor je zijn. Als het even veel te veel wordt ben ik er altijd.’ (The Passion 2019, origineel Thomas Berge)

En toch wordt het Pasen’ zei iemand van onze voorbereidingsgroep, voor wie de stille week eindeloos duurt. En toch wordt het Pasen, zeggen we tegen hen voor wie het donker eindeloos duurt. Luister naar het zingen van de eerste vogel.

 

zien en horen

Je bent niet alleen. Dat was dit jaar het thema van The Passion. Maar Maria voelt zich heel alleen en dat snappen we. Ze ziet een weggerolde steen, een leeg graf. Er is geen lichaam, geen gedenkplaats. Alleen een niet weten: ‘ik weet niet waar ze hem naar toe hebben gebracht.’ Alles is leeg. En ze ziet niet dat Jezus dichtbij is.

 

Gelukkig is er ook wat te horen. Maria hoort haar naam roepen en dan keert ze zich om. Ik kan dat niet anders uitleggen als: dan komt ze tot inkeer, dan begrijpt ze. Ze herkent de stem van wie haar roept. Het doet denken aan Jezus die over zichzelf zei: ‘Ik ben de goede herder. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.’ (Johannes 10: 3) Zou Jezus gekomen zijn om Maria naar buiten leiden, van het donker naar het licht? Staat hij daar om haar uit haar wanhoop vandaan te roepen? Zou dat niet de betekenis van Pasen voor ons kunnen zijn, dat wij worden bevrijd tot een nieuw bestaan? (Nieuw Liedboek 634, Henk Jongerius) Of betekent het dat opstanding, leven, dáár begint waar wij ons gekend weten, genoemd bij onze naam, geliefd in wie en wat we zijn.  

 

als nieuw

Wat betekent Pasen voor je? vroegen we aan elkaar. ‘Nieuw begin’, ‘nieuw leven’, ‘gelukkig worden’, ‘nieuw licht’ waren de antwoorden. Want daar waren we het over eens: Pasen heeft te maken met nieuw, met anders.

Jezus is niet meer de zichtbare en tastbare leermeester van Maria. Die moet zij loslaten.

 

We herkenden het dat het ook op ons wordt gelegd om verder te gaan als onze geliefden overlijden. We kunnen hen niet vasthouden. We gaan op een andere manier verder en onze geliefden krijgen op een nieuwe manier een plaats in ons leven. Iemand zei: als je iemand kost wat kost wilt vasthouden, dien je alleen je eigen verlangen, je eigen missen. Maar Maria is niet geroepen om haar eigen verlangen te dienen, maar om de belangen van de Heer de behartigen.

 

Zij moet de boodschap doorgeven dat Jezus naar zijn Vader gaat, die ook hun Vader is, en naar zijn God die ook hun God is. Maria moet Jezus loslaten maar hij zal hen als broeders en zusters vasthouden. En zij moeten ook elkaar vasthouden, als kinderen van de ene Vader.

 

je bent niet alleen

Je bent niet alleen. Jezus is dichtbij waar mensen uit zijn woorden leven. (Joh 14: 23) Hij is daar waar mensen leven in zijn Geest. Hij is daar waar mensen elkaar noemen bij hun naam, waar eenzaamheid doorbroken wordt. Hij is daar waar leegte wordt gevuld met een nieuwe, andere aanwezigheid. Zijn wij niet Christus’ lichaam op aarde? 

Read 1197 times