Blog

Doopdienst

wij willen ons kindje laten dopen

 

Allereerst: gefeliciteerd met jullie zoon, jullie dochter, en met het voornemen om hem/haar te laten dopen. Gefeliciteerd, want zoals de geboorte van een kind een feest is, zo is ook de dag van de doop een feestdag. Een dag om te vieren, om de doopkaars te branden, samen de foto's of de liturgie te bekijken. Het is de dag om later als jullie kindje groter is geworden te vertellen waarom het is gedoopt.

 

Je hebt al een naam

maar je krijgt er een bij op dit feest

want jij wordt gedoopt

in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

 

praktische zaken

 

De doop kan worden aangemeld bij de scriba van de Open Hof: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Jaarlijks worden enkele zondagen aangewezen als doopzondag. In de week voor de doopdienst is er een voorbereidend doopgesprek waaraan alle doopouders deelnemen. Tijdens dit gesprek is ruimte voor kennismaking met elkaar en uitwisselen van gedachten rondom de doop.

 

Tijdens de viering is er opvang voor de kleinsten en kinderdienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Dopen is een bijzondere gebeurtenis. Soms willen doopouders dat laten vastleggen op foto. Dat gebeurt door één van onze gemeenteleden. Deze foto’s kunnen na de viering worden gedownload. Wij vragen familieleden en vrienden dan ook dringend hun toestel thuis te laten.

 

namen

Bij de doop wordt de naam van de dopeling in één adem genoemd met de Naam van God: Vader, Zoon en Geest. Dat betekent dat God en het kind bij elkaar horen, voor altijd. In sommige kerkelijke tradities wordt de doop daarom genoemd: ‘teken van het verbond’. Je zou het kunnen vertalen met: ‘teken van verbondenheid’.

 

water

In alle kerken wordt gedoopt met water. Van water word je schoon. Zo maakt het water zichtbaar wat God belooft: dat je, wat er ook gebeurt, bij God altijd met een schone lei mag beginnen.

Water is ook gevaarlijk, levensbedreigend. Daarom herinnert doopwater tegelijk ook aan al die Bijbelverhalen waarin verteld wordt over mensen die door dat bedreigende water heen een nieuwe toekomst krijgen. Het leven van de dopeling zal niet kopje-onder gaan. Er zullen altijd nieuwe mogelijkheden zijn.

 

Je belooft wèl wat..

 Als je als ouders je kind laat dopen, wordt na de doop gevraagd of je je kind wilt voorgaan op de weg van het geloof. Of je met je eigen leven wilt laten zien wat geloven betekent. Of je je kind wilt vertellen over God.

 

De belofte die je doet heeft te maken met het gewone alledaagse leven, met gesprekjes tussen neus en lippen door, met feest vieren en verdriet delen, met fouten maken en opnieuw mogen beginnen. Het krijgt vorm door samen te bidden voor het slapen gaan, voor te lezen uit de kinderbijbel en eerlijk te zijn bij alle onbevangen vragen die kinderen kunnen stellen.

 

Het begint met veiligheid en geborgenheid en het eindigt met loslaten en de ruimte geven. En al die jaren daartussen in ben je samen onderweg en heb je als ouders en kinderen heel wat te vragen en te vertellen, ook over God en leven met geloof.

 

 

Dopen heeft zijn plaats in de het midden van de gemeente. Ik ben daarom terughoudend in het accepteren van uitnodigingen voor doopvieringen buiten mijn eigen gemeente.