Blog

Alles

overweging op zondag 10 september 2023            PG De Open Hof ~ Oud-Beijerland

 

uit de Bijbel: Matteus 13: 44-46

 

alles

Woensdag begon op drie plaatsen de klimaatmars; groepen mensen -klimaatactivisten, bezorgde burgers- verzamelden zich en trokken op naar Den Haag voor de grote demonstratie van gisteren, de blokkade van de A12.

Een journalist liep een stukje mee en vroeg: Is het klimaat jou een strafblad waard?

Want het zou zo maar kunnen dat je als deelnemer aan de blokkade wordt gearresteerd.  

‘Daar heb ik nog niet over nagedacht’, zei iemand. Ik vind het klimaat belangrijk maar als het me een straf zou opleveren, dan weet ik het nog niet.

Een ander zei: Iedereen moet die afweging voor zichzelf maken. Maar ik vind de toekomst van de aarde belangrijk genoeg om er een persoonlijk offer voor te brengen.

(Algemeen Dagblad, 8 september, Chris van Mersbergen)

 

Wat heb je er voor over?

Als Jezus vertelt over de schat in de akker en de waardevolle parel, is dát wat deze verhalen gemeen hebben. De mens die de schat vindt verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. De koopman die op zoek was naar mooie parels verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene parel. Beide hebben er alles voor over. Ze vragen zich niet af: wat zullen we nu eten of drinken. Dat komt wel. Eerst die schat, eerst dat koninkrijk.

Jezus’ leerlingen zullen precies begrepen hebben waar Hij het over heeft. Zij hebben er ook alles voor over gehad om hem te volgen. Toen Hij hen riep lieten ze alles achter. Was het een rationele beslissing? Misschien niet. Waren ze zich bewust van de consequenties? Misschien ook niet. Maar ze waren wel bereid om die consequenties op zich te nemen.

De vraag is of wíj die bereidheid ook hebben. Kunnen wij het opbrengen dat Jezus volgen ons iets kost? Zetten wij ook alles op alles voor het koninkrijk van de hemel?

 

koninkrijk

De miniatuurtjes over de schat en de parel maken deel uit van een lange toespraak van Jezus. Hij probeert op allerlei manieren duidelijk te maken wat dat is, dat koninkrijk van de hemel. Het is een zaadje, verstopt in de aarde, dat ontkiemt en groeit; een mosterdzaadje zelfs, klein maar uiteindelijk een grote struik waarin vogels nesten bouwen. Het is zuurdesem in het deeg. Je ziet het niet maar het werkt wel door in het brood. Jezus probeert de ogen en de harten van de mensen te openen voor dat verborgene.

Híj heeft de schat gevonden. Hij beseft dat God van hem houdt. Dankbaar voor die liefde ervaart Hij het als zijn roeping om die liefde door te geven. En vanaf dat moment staat zijn leven in dienst van anderen. Hij heelt mensen naar lichaam en ziel; Hij vergeeft. Hij deelt en verbindt en Hij vertelt het goede nieuws van het koninkrijk van de hemel. Waar Híj is, houden mensen voor mogelijk dat het kan, dat koninkrijk, die goede aarde.

In hem, door hem zie je dat er genoeg is voor iedereen; dat iedereen de moeite waard is, dat God van mensen houdt. Jezus doet wat Hij zegt: zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En laat je niet in beslag nemen door eten, drinken, kleding. Laat die zorg niet de prioriteit hebben. Wat heb je aan schatten op aarde? Zoek liever de hemelse schat. (Mat 6 : 33, 19-21) En die hemelse schat heeft te maken met je hart. Want, zegt Jezus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

 

hart

Het begint in ons eigen hart. Bij het overweldigende besef dat er van ons gehouden wórdt. Door onze geliefden natuurlijk. Maar ook door God. Wij zijn zijn grootste schat, een parel in zijn hand.

God zegt tegen ons: Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. (Jesaja 43:4) Alles heeft God over voor de mens die Hij geschapen heeft.

Dát heeft God als een zaad op de akker van onze ziel gezaaid. (beeldspraak van Anselm Grun). Dát zit in ons leven ingebakken, als zuurdesem in een brood. Ieder van ons is een kostbare parel, door God geschapen en gewild. Die liefde en acceptatie liggen verborgen in ieder van ons als een schat.

En als je die gevonden hebt, als je beseft dat hoe waardevol jij bent, dan weet je dat wie jij bent, en wat jij betekent, niet afhangt van hoeveel schatten jij hebt verzamel; het gaat niet om hoe je je kleedt of hoe groot je huis is. Als je weet hoezeer je wordt liefgehad, dan weet je ook je dat het er niet om draait hoe goed jij presteert. De schat van Gods liefde is innerlijke rijkdom. Die ons beseffen doet dat niet wij zelf het middelpunt zijn maar dat ons geluk altijd verweven is met dat van de ander, met de wereld waarin we leven. Weten dat er van je gehouden wordt, 100%!, kan niet anders dan er toe leiden dat we ook 100% liefhebben.

Durven we dan al die andere dingen waarmee wij ons rijk rekenen los te laten? Durven we het aan om niet onszelf en wat wij denken nodig te hebben minder belangrijk te maken en bijvoorbeeld de schepping centraal te stellen. Of een mens. En dat niet zien als verlies.

Toen er eens een rijke jongeman bij Jezus kwam met de vraag wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen, terwijl hij daar ook al veel voor deed, zei Jezus tegen hem: laat los wat jou vasthoudt. Verkoop alles en geef het aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Maar zijn rijkdom los te laten was een brug te ver en terneergeslagen ging hij weg. (Dit kun je lezen in Matteus 19: 16vv)

 

vreugde

Terwijl de mens die de schat in de akker koopt juist vol vreugde alles verkoopt wat hij heeft. Hij zet alles op alles en het vult hem met blijdschap. Van harte wijzigt zij haar levenskoers. Zoals de ene mens kan opgaan in de ander in voorspoed en tegenspoed, in ziekte en gezondheid….

Zoals er mensen zijn die van harte meedoen met een blokkade van de snelweg.

Zoals er mensen zijn die vol vreugde zichzelf wegcijferen om voor een ander te zorgen;

of een taak op zich nemen als vrijwilliger;

zoals er mensen die zich laten roepen om Gods gemeente te dienen.

Als wij bereid zijn onszelf weg te schenken, zullen we beseffen hoe rijk we zijn.

 

Wat moet ik dan doen met deze schat?

Moet ik de volgende keer ook op de A12 gaan staan?

Ik val terug op wat Augustinus zegt:

Heb lief en doe dan wat je wilt:

wil je zwijgen, zwijg uit liefde,

wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,

wil je corrigeren, doe het uit liefde,

wil je vergeven, vergeef uit liefde.

Draag de bron van liefde in je hart,

want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.