Blog

Dromen dromen

overweging op 28 mei 2023           Pinksteren

PG De Open Hof ~ Oud-Beijerland

 

uit de Bijbel: Joel 3: 1-5

lied: Vrees niet, gij land, NL 678

 

uit de Bijbel: Handelingen 2: 1-13

lied: Kom, heilige Geest, NL 688

 

uit de Bijbel: Handelingen 2: 14-24 en 37-40

lied: Zolang wij ademhalen, NL 657:1 en 4

 

lied na de preek: De wind steekt op, Sela

 

dromen dromen

Wat zijn jouw dromen?

Ik bedoel niet die dromen die voor jou persoonlijk zijn, een leuke baan, een gezin, of ooit eens opnieuw beginnen. Ik bedoel die dromen die de jouwe overstijgen; dromen voor deze wereld, voor de tijd waarin wij leven of voor de generatie die na jou komt. Droom je van vrede, van genoeg voor iedereen, of van een schone aarde? En zíe je daar soms ook al iets van? Beïnvloedt jouw droom wat je zegt, of doet, of laat?

 

Op die eerste Pinksterdag houdt Petrus een vlammende preek, alsof heilig vuur in hem ontstoken is. Het gaat over dromen. Petrus citeert de profeet Joel; over God die zijn Geest zal uitgieten over al wat leeft en die woorden, dromen en visioenen zal wekken in de mensen. Dit is het, zegt Petrus. De oude woorden van Joel komen vandaag tot leven.  Het waaien van Gods Geest gebeurt aan ons. Dit is het einde van de tijd zoals wij die kennen; een nieuw begin.

 

Het is natuurlijk al begonnen. In Jezus. In wat Hij zei en deed, in de wonderen en tekens. Het is al begonnen in al die momenten dat Jezus mensen tot verandering bracht, tot vernieuwing. Het is begonnen toen Hij opstond uit de dood.

En het gaat verder, in zijn Geest. En in de mensen die zich daardoor laten raken.

 

Het is niet één mens die in Jezus’ voetspoor zal treden. En het zijn ook niet sómmige mensen, met specifieke kwaliteiten of posities. Het gaat verder in álle mensen.

 

Net als de wind waait de Geest waarheen zij wil. Net als de wind kun je de Geest niet ontduiken. Nu zij eenmaal is uitgegoten zal zij alles wat leeft beroeren en in beweging brengen: Jong en oud, man en vrouw, mensen van alle sociale lagen. De Geest maakt geen onderscheid.

Petrus’ preek maakt indruk. Mensen ervaren zijn begeestering. En vanaf dat moment begint een gemeenschap te groeien, verbonden door een nieuwe taal, boven miscommunicatie en verwarring uit, geraakt door het evangelie van de Opgestane.

 

Na de preek van Petrus laten 3000 mensen zich dopen. Het zijn er veel. Het is dan ook druk in Jeruzalem, met pelgrims uit alle windstreken die het Wekenfeest willen vieren, het feest van de Tien Woorden.

 

hoorwonder

Van overal zijn ze gekomen en iedereen hoort de leerlingen spreken in zijn eigen taal. Niet omdat de leerlingen alle talen spréken. Het wonder zit in het hóren. Verward en buiten zichzelf van verbazing zeggen ze: we horen hen spreken in onze móedertaal. We horen hen in de taal die bij Gods grote daden hoort, bij uittocht en woestijn, bij Tora; het is de taal van het geloof. De preek van Petrus komt binnen en raakt hen in de taal van dromen en visioenen, in de taal van hun hart. En dat maakt iets in hen los. Wat moeten we doen, vragen ze. Want nu die oude woorden weer nieuw zijn geworden, nu dromen zijn gewekt, kunnen ze niet achterblijven.

 

Het is sinds die tijd niet meer gestopt met waaien. Gods Geest gebeurt ook aan ons, vandaag. Gods Geest trekt ons erbij.

En roept in ons wakker wat wij kunnen zijn, roept in ons tot leven wie wij kunnen zijn, vernieuwt het, versterkt het, verandert het. De Geest roept dromen in ons wakker en brengt woorden en daden in ons tot leven. De Geest geeft ons profetische woorden om te spreken. Blaast ons in beweging. En opent doorkijkjes van wat er kan zijn, zál zijn. Laat het ook zo zijn dat de Geest ons de taal van het hart leert spreken en verstaan. Zodat we wéten van elkaar wat de dromen zijn. Dat jonge mensen weten waarvan ouderen dromen; dat ouderen weten waarvan hun kinderen of kleinkinderen dromen.

 

woke

Wie dromen heeft, ziet ook hoe de werkelijkheid is. Gebroken en vol pijn. De schepping zucht, benauwd en verstikt door de eisen en verlangens van de mensen. Het kan er geestloos aan toe gaan. Er is veel lauwheid. Kilte zelfs. En toekomstdromen zijn kwetsbaar en worden makkelijk vertrapt.

 

Gods Geest maakt ons wakker. Dát is woke. Alert op waar je nodig bent, een verscherpt bewustzijn van wat goed is en fout. Niet míjn goed en fout, maar dat van God.

We moeten onszelf dus steeds de vraag durven stellen of het ons wordt ingegeven door onze eigen dromen en verlangens, of door de Geest. Maar als wij ons in alle oprechtheid laten zenden door Gods Geest zullen ons woorden een genezende kracht hebben, of een troostende. Onze woorden kunnen zelfs een profetische kracht krijgen als wij anderen raken met ónze droom, onze bevlogenheid.

 

In de appgroep werd het voorbeeld genoemd van de Zweedse scholier Gerda Thunberg. Met vlammende ogen stond zij in 2019 voor de grote wereldleiders op de klimaattop van de Verenigde Naties. Ze heeft grote zorgen over het klimaat en gooit de vergadering voor de voeten: ‘You have stolen my dreams’. Jullie hebben mij mijn dromen afgenomen. Jullie woorden zijn leeg; jullie vertellen fabels over economische groei maar ten koste waarvan?! ‘How dare you!’ Hoe durven jullie? Ze was toen 16 jaar, een jongere met dromen en met een profetische kracht achter haar woorden. Er zijn legio andere voorbeelden te noemen van mensen in wie wij dat profetische herkennen, die bevlogenheid, dat tegendraadse waardoor iemand opstaat en zegt: ‘I have a dream’.  

 

wat moeten we doen?

De mensen in Jeruzalem hebben maar één vraag: wat moeten we doen? Het antwoord van Petrus is: kom tot inkeer, zoek vergeving, stel je open voor de Geest. En maak je los van deze verdorven generatie, distantieer je van die mensen die liever koud zijn, die niet meeleven, meelijden en liever hun eigen dromen najagen.

 Wat is jouw droom? Als de Geest het jou geeft, wat zou jij dan zeggen? Welke gedachte, welke hoop in jou verdient het om onder woorden gebracht te worden?

En als de Geest het jou geeft, wat zou je dan doen? Waar zendt Gods Geest jou? Misschien wel naar Den Haag, om jouw stem en zorg te laten horen over het klimaat. Misschien naar een familielid waarvan je door spraakverwarring verwijderd bent geraakt. Misschien zendt de Geest jou naar je leidinggevende om misstanden op het werk aan te kaarten of roept zij jou naar een taak in de kerk.   

Wees niet bang dat het je niet zal lukken. Niemand had gedacht dat Petrus, praktisch opgeleid als visser, zo’n prachtige preek zou kunnen houden. Het was dan ook niet Petrus’ eigen bezieling. Het werd hem gegeven. Zoals het ook jou zal worden gegeven.