Blog

boven het geraas van de wijde wateren

overweging op zondag 29 januari 2023    PG De Open Hof ~ Oud-Beijerland

 

Er klinken herinneringen van gemeenteleden aan de watersnoodramp in 1953.

 

uit de Bijbel: Exodus 2 en Psalm 93

 

levensgevaarlijk

Levensgevaarlijk. Leven is levensgevaarlijk. Overal om ons heen zijn machten en krachten die ons bestaan tot een hachelijke onderneming maken. Onberekenbaar, onvoorspelbaar en wreed als de zee is het lot dat ons kan treffen. Stormen komen in vele gedaanten op ons af. Ons bestaan wankelt, onze wereld stort in. Door verlies, een slechte diagnose, geldzorgen, stormen in je hoofd.

Niet alleen onze eigen kleine wereld, ook in het groot zien we hoe verwoestend het lot kan ingrijpen, door aardbevingen, overstromingen. Maar ook omdat mensen zelf in staat zijn elkaar en de wereld geweld aan te doen.

Je ziet het opdoemen in de woorden van de dichter van Psalm 93, groter en hoger: De stromen verheffen, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. Als een muur van water. Je bestaan wankelt. Je wereld stort in.

 

Onze lieve Heer op zolder

Nee! zegt de psalmdichter. Juist niet. De wereld staat vast, zij wankelt niet. Want Gods troon staat vast. Vanaf het eerste begin regeert Hij de aarde, vanuit de hemel. Hij staat bóven het geraas van wijde wateren van de machtige baren der zee. Hij torent uit boven het kwaad dat ons bestaan bedreigt, boven het lot dat ons treft. Hij staat boven de dood.

Al vanaf het begin is God, net als mensen, in strijd met het water, met de machten en krachten die het  bestaan van mensen bedreigen. In het scheppingsverhaal horen we dat Hij de wateren scheidt. Hij bergt het veilig op boven een gewelf, een hemelkoepel en daar bewaakt Hij zelf de hemelsluizen. (lees Genesis 7:11) De hemel schept de voorwaarde voor de aarde. Als een grote beschuttende paraplu. Zo ontstaat leefgrond voor de mensen. Letterlijk. Een bewoonbare aarde. Maar ook figuurlijk. Namelijk in het basisvertrouwen dat Hij ons bewaren zal.

Dat water blijft in de Bijbel een belangrijke rol spelen. Het blijft een tegenspeler van God, maar die houdt de hoofdrol. Bij Noach, gered in een ark vol leven. Bij de Nijl, waar een kleine jongen uit het water werd getrokken. Bij de Rode Zee waar de Israëlieten doorheen trokken en zelfs geen natte voeten kregen. Tot aan het water van de doop aan toe. Dat water belooft ons dat God ons bijstaat. Dat Hij ons moed geeft en kracht in onze angst en onzekerheid, vergeving als we zijn bezweken. En dat wij, als wij door het water van de dood gaan, bij hem een haven zullen vinden.

Kort na de ramp werd aan de kerk in Kortgene een nieuw doopvont geschonken want het oude was weggespoeld. Op de rand van dat nieuwe doopvont staat: Al uw golven en baren zijn over mij heengegaan. En zo was het. Het herinnert aan de strijd en de dood én het getuigt van geloof en leven. Want ook na de Ramp werden kinderen geboren. De littekens bleven maar het leven ging door. Mensen zochten en vonden nieuwe moed, nieuw geloof, om zich toe te vertrouwen aan de hachelijke onderneming die leven heet. En dat doen we nog steeds.

 

het oog van de storm

De wereld staat vast. Zij wankelt niet. Want God is in de hemel. Hij beheert de beschermende koepel boven ons. Voor sommigen is dat te ver, te hoog, te onbereikbaar; de hemel een plafond waar hun gebed niet  doorheen komt. Weet dan dat Hij ook een huis heeft. Een plaats om te wonen. Het is de plaats waar wij Hem zoeken en vinden. Voor Israël was dat de tempel. Voor de kerk is dat Jezus Christus. In hem woonde Hij onder de mensen en onderging Hij alles wat mensen lijden. Ook de storm van het lijden, ook de angst, ook de dood. In Jezus’ opstanding bevestigt God dat zijn macht werkelijk boven het geraas van de wijde wateren en de machtige baren van de zee uitgaat. Hij bewaart ons voor de dood.

 

Dat geeft rust. Een soort van kalmte, ook als het stormt. Elke storm heeft zo’n kalmte, het oog van de storm. Het is er windstil terwijl erom heen alles door raast. In de kern van onze grootste angst, midden in wat ons overkomt.. dáár is dat vertrouwen op God die de wereld in zijn hand houdt en nooit zal laten vallen. Bij tijd en wijle is ons bestaan levensgevaarlijk. Maar voor altijd is God daar. De wereld staat vast.

 

luisterlied: We will dance, The Bowery

https://www.youtube.com/watch?v=mrhMbJ-z3vo

We Will Dance | The Bowery | Official Lyric Video | 'Mountains & Valleys' Album