Blog

Klaar voor de start?!

overstapdienst PG De Open Hof ~ Oud- Beijerland

19 juni 2022

 

Voor deze dienst is gebruik gemaakt van:

https://protestantsekerk.nl/verdieping/overstapdienst-klaar-voor-de-start/

 

verhaal voor de kinderen:

De wedstrijd van Schildpad en Haas, Rian Visser & Tineke Meirink

 

Aansluitend komen begeleiders van de kinderdienst ‘onaangekondigd’ naar voren. Zij zijn gekleed in sportkleding. Zij gaan de kerkgangers, jong en oud, voor in een warming up op de muziek: Vandaag is een nieuwe dag

https://www.youtube.com/watch?v=Is4nKJIkoHQ

 

tekst: Ga maar op weg, door een van de ouders

 

Ga maar op weg met je kennis en dromen.

Ga nu van hier, sla je vleugels maar uit.

Vlieg nu naar later en zoek waar je heen wilt.

Kies voor een weg die de toekomst ontsluit.

 

Speur naar een spoor dat het waard is te volgen.

Zoek naar een doel waar je echt voor kunt gaan.

Vraag naar een plek waar je houvast kunt vinden,

grond die je draagt, waar je stevig kunt staan.

 

Drink uit de bron die jouw dorst weet te lessen.

Eet van het brood dat verzadigt en voedt.

Deel met wie hongert naar vriendschap en vreugde.

Wees als een maatje voor wie jou ontmoet.

 

Weet van de Droom die al eeuwenlang rondgaat.

Fluister die door en maak waar wat je zegt.

Doe wat je doen kunt, en deel van je kennis:

werk aan een wereld van vrede en recht.

 

Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen.

Ga maar, je kunt het. Je bent er klaar voor.

Ga met Gods zegen en vind je bestemming.

Hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt.

 

(Greet Brokerhof - van der Waa)

 

muziek: Klaar voor de start, Kinderen voor Kinderen

Van dit lied is een filmpje gemaakt met de foto’s -doopfoto en/of babyfoto, sportieve foto anno nu - van de overstappers.

 

afscheid van de kinderdienst

*De overstappers komen naar voren.

 

zegenlied: Ga met God en Hij zal met je zijn.

*De overstappers maken een kring. Hun ouders staan achter hen met een hand op hun schouder. We zingen hen Gods zegen toe.

 

aanmoediging door de ouders

*De overstappers gaan zitten op de voorste rij. De ouders hebben een spandoek gemaakt nav de ouderavond. Op dat spandoek staan mooie dingen over hun kind. Zij vertellen er kort iets over. Wie aan de beurt is geweest, neemt een plaats in aan de rand van het parcours.

 

… en af!

De leiding van de kinderdienst geeft een fluitsignaal.

De overstappers leggen een parcours af door de kerk. Onderweg zijn er enkele hindernissen. Onderweg komen zij de leiding van de kinderdienst tegen en ontvangen zij een cadeautje. Van de jeugdouderling krijgen zij een roos. De finish is bij de tieners. Die hangen hen een medaille om.

 

*De kinderen van de kinderdienst en de jongeren van de tienerdienst gaan naar hun eigen ruimte.

 

uit de Bijbel: 1 Korintiërs 9: 24-27

 

‘Als je wint, heb je vrienden.

Als je wint, heb je vrienden. Rijen dik, echte vrienden. Als je wint, nooit meer eenzaam. Zolang je wint…’  (Hennie Vrienten en Herman Brood, 1984)

Het is een harde, snelle wereld waarin we leven. We houden van winnaars. Wie wint, telt mee. Problemen zijn er om te overwinnen; ziektes zijn een strijd die we aangaan. En als we al ergens mee worstelen, dan toch om weer boven te komen. Je moet vechten voor je plekje, opkomen voor je rechten en altijd jezelf verbeteren. Ons bestaan is een race geworden, een wedstrijd die gaat om welvaart, carrière, het gezicht naar buiten. Er kan er maar één de winnaar zijn, en dat ben ik. We leven in een ik-gerichte wereld.

Bij het eerste horen van Paulus’ woorden over geloven als topsport vond ik het moeilijk om het bij elkaar te krijgen: mijn vertrouwen dat God van ons houdt, zoals we zijn. Dat Hij zelfs ten diepste een God van de losers is; de mensen aan de rand… en Paulus’ beeldspraak over de erekrans, de prijs en de zware training die je kennelijk nodig hebt als gelovig mens.

Mijn gedachten gingen ook meteen uit naar de kinderen die níet kunnen meekomen; en wíllen we hen wel zo opvoeden dat zij altijd de beste zijn?

Ik dacht aan jongeren die opbranden omdat ze gebukt gaan onder alle verwachtingen die hen zijn opgelegd, door zichzelf of door anderen; aan ouderen die in een fase van hun leven zijn aangekomen waar alleen maar sprake lijkt van verlies; aan mensen die helemaal niet wíllen meedoen aan de rat race en zoeken naar vertraging, naar minder in plaats van meer. En soms kún je gewoon niet winnen. Heb je dan verloren? Niet voldoende je best gedaan? Niet alles geprobeerd? Ligt het altijd aan jezelf als je niet wint?

 

We kunnen begrijpen dat Paulus deze beeldspraak gebruikt. Sport en een gezond lichaam zijn in het oude Griekenland belangrijk. Daar hebben de mensen wat voor over. Ze accepteren dat ze moeten trainen. Ze accepteren dat in aanloop naar een wedstrijd niet alles mag. Dat je niet alles mag eten; dat je niet alles kunt doen omdat je een strak trainingsschema hebt. Voor de sport zijn mensen bereid vrijheden op te geven en dingen uit te stellen; voor een plek op het podium willen mensen best prioriteiten stellen. En dát is ook nodig als je geloof, zegt Paulus. Je kunt niet als een kip zonder kop beginnen met rennen en halverwege pas bedenken wat je ermee wilt bereiken. Geloof heeft een doel. Het is ergens goed voor. Denk ook niet dat je onvoorbereid de boksring in kunt stappen in de hoop dat het wel meevalt. Je kunt er niet zomaar een slag naar slaan. Het vereist inspanning en opoffering. Je moet er wat voor over hebben.

 

de spelregels

Sport kent spelregels. Geloven ook. Ik wil me daaraan houden, zegt Paulus, anders word ik gediskwalificeerd. Buiten spel gezet. Hij veronderstelt dat iedereen die spelregels wel kent. Ergens anders zegt hij: je bent geslaagd, als je het goede doet. Als Christus in je woont, dan ben je niet gediskwalificeerd. (2 Kor 13: 5-7) Met een beetje fantasie kunnen we wel invullen wat daarmee wordt bedoeld. Het zijn de spelregels die we op houten bordjes schrijven en in ons huis ophangen.

‘In dit huis zijn we vriendelijk. In dit huis vergeven we. In dit huis bedanken we. In dit huis hebben we lief.’ Het zijn de vruchten van de Geest die Paulus benoemt: geduld, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vrede.. (Lees Galaten 5: 22-23) De spelregels zijn tien Woorden. Of twee, in de samenvatting van Jezus: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw naaste lief als uzelf. (Matteus 22: 36vv) Alles doet mee, net als in topsport. En net als in topsport accepteer je dat je niet zomaar alles kunt doen omdat het jou goed uitkomt. Het gaat om wat goed is voor de ander; het gaat om wat goed is voor het samen leven met elkaar, in een huis, in een land, op deze wereld. Dat kost inspanning, soms bloed zweet en tranen. En dat vergeten we wel eens. Dan maken we ons drukker om andere dingen, dan om hoe het evangelie handen en voeten moet krijgen. Dan zijn we inderdaad aan het lucht boksen. We vergeten dat ons leven zijn bestemming bereikt als we er alles aan hebben gedaan om anderen tot hun bestemming te laten komen. Dan is ons leven zinvol. En dan wacht er een prijs op ons.  

 

de prijs

Een prijs die langer meegaat dan de lauwerkrans van de oude Grieken. Daar laten de blaadjes naar verloop van tijd van los. En je kunt hem weggooien. Dan moet je opnieuw winnen om er weer een te krijgen. De prijs die er voor een gelovig mens te winnen valt is onvergankelijk, die is voor altijd. Noem het hemel. Noem het koninkrijk van God op aarde. Noem het niet vergeten worden door wie na jou komen. Maar er is wat bij te winnen; zelfs als je verliest. Zelfs als de zachte krachten van de liefde en de goedheid het onderspit dreigen te delven. Wat dat betreft was Jezus de grootste verliezer van ons allemaal. En toch heeft God hem de prijs uitgereikt. Leven voor altijd.

 

Ren als de atleet die wint

Ren als de atleet die wint, zegt Paulus. Bereid je goed voor en train jezelf. Wees trouw aan jezelf; voed jezelf met goede dingen; voed je geloof; Wees zuinig op je lichaam, want dat is de tempel waar God in woont. Wees bereid om concessies te doen aan jezelf; om vrijheden en verworvenheden op te geven, om die minder belangrijk te maken.

Ren als de atleet die wint. Laat het zo zijn dat onze kinderen de aanmoediging voelen van hun ouders, grootouders, de mensen in de kerk. Laat hen van ons het gevoel krijgen dat ze winnaars zijn. Niet omdat ze de beste zijn maar omdat ze het beste dóen.

Ren als de atleet die wint.. Dans alsof niemand kijkt. Zing alsof niemand je kan horen. Heb lief alsof je nooit bent gekwetst. Geef alsof je heel veel hebt. Leef alsof de aarde de hemel is. Dan ben je de echte winnaar.