Blog

Aanbod

Bent u op zoek naar invulling voor een leerhuis- of thema-avond kijk verder voor mijn aanbod.

 

Rituelen en gebruiken rondom drempelmomenten in het leven

De kindertjesboom, muisjes bij de geboorte van een kind, een witte trouwjurk, krakelingen bij een uitvaart.... Door de tijd heen hebben zich -al dan niet kerkelijke- rituelen en gebruiken ontwikkeld. Deze lezing komt met plaatjes en verhalen van vroeger en nu.

 

Grijze muizen

Ouderdom wordt steeds meer als een probleem gezien. De toenemende vergrijzing stelt ons voor uitdagingen op het gebied van wonen, zorg en zelfstandigheid. Ook de kerk problematiseert de ouderdom door steevast de 80-plussers te voorzien van kerstattenties en te klagen over het teruglopend aantal contactpersonen voor de huisbezoeken aan de senioren. Niemand wil oud zijn en krampachtig proberen we de ouderdom van ons lijf te houden.

Er moet meer te zeggen zijn over deze laatste leeftijdsfase dan dat het een probleem is. Over de verworven wijsheid en wat de oudere daarmee zou kunnen betekenen; over de schoonheid van ouderdom en de waardigheid die in de aftakeling ligt. Daarover gaan we in gesprek. We bekijken ook wat er in de Bijbel over ouderdom wordt gezegd en of er soms Bijbelse personen zijn aan wie wij ons kunnen spiegelen.

 

HierNumaals en HierNamaals

Of mensen nu wel of niet gelovig zijn, voor velen is het geloof in een hemel of een leven hierna iets dat zij niet graag opgeven. We bekijken wat de Bijbel zegt over hier en straks, leven en dood, aarde en hemel.

We wisselen ook uit welke troost voor ons in besloten ligt in het geloof in een hemel of juist welke vragen er worden opgeroepen.

 

Rembrandts kijk op de Bijbel

Rembrandt heeft ons veel schilderijen, tekeningen en etsen nagelaten met een Bijbels thema. Hij had zo zijn eigen visie op de verhalen en brak soms met de gangbare interpretatie. Aan de hand van enkele Bijbelse afbeeldingen leren we hem beter kennen als eigenzinnig schilder en Bijbellezer.

 

Wat geloven zij eigenlijk?

In onze samenleving hebben we te maken met moslims en Islam. We ontmoeten hen op het werk, op school, in de politiek of als burgemeester van een grote stad. Weten we wat hun geloof inhoudt? Hebben we er een beeld bij of ons oordeel al klaar?

In ieder geval: onbekend maakt onbemind. Op deze avond staan we stil bij de belangrijkste kenmerken van de Islam. Deze inleiding komt als een praatje met een plaatje.

 

De Bijbel als boek

Het meest vertaald, het meest gelezen… wat zijn de achtergronden van de Bijbel zoals we die vandaag lezen of in de kast hebben staan? Wat is de aanleiding geweest voor de eerste Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenvertaling? En wat was de impact daarvan op de taal? Welke vertalingen kwamen daarna? Deze inleiding bestaat uit een praatje met een plaatje en eindigt met een interactief deel in de vorm van een soort Bijbelkwis.

 

Hoofd- en bijzaken 

Veel godsdiensten kennen eigen kleding en hoofdbedekking. Die kledingstukken hebben een eigen functie of mensen hebben hun eigen beweegredenen die te dragen. Wat is een keppel of een nikab? Waarom dragen vrouwen in gereformeerde kringen een hoed? Deze inleiding is bedoeld om te informeren, maar kan kennis niet ook onbegrip doorbreken?