Blog

Aanbod

Bent u op zoek naar invulling voor een leerhuis- of thema-avond kijk verder voor mijn aanbod.

 'Rituelen en gebruiken rondom drempelmomenten in het leven'

 De kindertjesboom, muisjes bij de geboorte van een kind, een witte trouwjurk, krakelingen bij een uitvaart.... Door de tijd heen hebben zich -al dan niet kerkelijke- rituelen en gebruiken ontwikkeld. Deze lezing komt met plaatjes en verhalen van vroeger en nu. 

‘Grijze muizen’

 Ouderdom wordt steeds meer als een probleem gezien. De toenemende vergrijzing stelt ons voor uitdagingen op het gebied van wonen, zorg en zelfstandigheid. Ook de kerk problematiseert de ouderdom door steevast de 80-plussers te voorzien van kerstattenties en te klagen over het teruglopend aantal contactpersonen voor de huisbezoeken aan de senioren. Niemand wil oud zijn en krampachtig proberen we de ouderdrom van ons lijf te houden.

Er moet meer te zeggen zijn over deze laatste leeftijdsfase. Over de verworven wijsheid en wat de oudere daarmee zou kunnen betekenen; over de schoonheid van ouderdom en de waardigheid die in de aftakeling ligt. Daarover gaan we in gesprek. We bekijken ook wat er in de Bijbel over ouderdom wordt gezegd en of er soms Bijbelse personen zijn aan wie wij ons kunnen spiegelen.

 

‘HierNumaals en HierNamaals’

 Of mensen nu wel of niet gelovig zijn, voor velen is het geloof in een hemel of een leven hierna iets dat zij niet graag opgeven. We bekijken wat de Bijbel zegt over hier en straks, leven en dood, aarde en hemel. 

We wisselen ook uit welke troost voor ons in besloten ligt in het geloof in een hemel of juist welke vragen er worden opgeroepen.