Blog

Wij hebben op de fluit gespeeld Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op zondag 16 augustus 2020        PG De Open Hof ~ Oud-Beijerland

preken in coronatijd

 

uit de Bijbel: Matteus 11: 16-19

 

rekkelijken en preciezen

Als we onze tekst binnenstappen horen we Jezus verzuchten: Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Die verzuchting vindt zijn oorsprong in de boodschap die hij ontvangen had van leerlingen van Johannes de Doper. Johannes zit op dat moment in de gevangenis en hij vraagt zich af of Jezus de Messias is of dat zij een ander moeten verwachten. De wegbereider en profeet begint te twijfelen. Misschien wel omdat hij en Jezus zo verschillend te werk gaan in hun verkondiging van het koninkrijk van de hemel.

Johannes is een precieze, een man van de regels en de moraal. Hij spreekt streng en hard en roept de mensen op zich te bekeren voordat het te laat is. ‘De bijl ligt al aan de wortel’ roept hij. ‘Wie geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt.’ (Mat 3: 10) Hij staat voor een sobere levensstijl, voor vasten. De ernst van het leven ontgaat hem niet. Veel mensen komen op Johannes af. Ze laten zich door hem dopen. Mensen die inderdaad tot inkeer komen, spijt hebben van hun oude leven en opnieuw willen beginnen. Anderen stellen dat hij bezeten is. Dáár doen ze niet aan mee.

 

En dan heb je Jezus. Hij eet met tollenaars en zondaars; hij vast niet en lust wel een glaasje wijn. Hij interpreteert de wetten van Mozes op een rekkelijke manier en zoekt daarin naar ruime. Hij gebruikt regelmatig het beeld van een bruiloft of een feest om iets duidelijk te maken. Veel mensen laten zich raken door zijn verkondiging. Ze weten zich bevrijd van ziek, zorg, zonde. Ze zijn onder de indruk van zijn preken en door zijn wonderdaden menen ze iets van God in hem te zien. Anderen veroordelen hem en noemen hem een dronkaard en een zondaarsliefje. Dáár doen ze niet aan mee.

 

 

wij hebben op de fluit gespeeld  

En dáár zit dus ook het probleem.

Alsof het kinderen zijn roepen ze naar elkaar: toen wij op de fluit speelden, willen jullie niet dansen. Wij speelden bruiloftje en jullie deden niet mee.

Nee, roepen de anderen. Wij zongen een klaaglied en speelden begrafenisje.

En toen deden jullie niet mee.  

De een verwijt de ander spelbreker te zijn.

Wat er op het spel staat is het koninkrijk van de hemel. Een nieuwe tijd die elk moment kan aanbreken. Dát was de boodschap van Johannes. Én van Jezus. Het ging om een belangrijke ommekeer in de tijd. En het nemen van de juiste geloofsbeslissing was een urgente zaak. Maar al wat mensen doen is steggelen over wat de juiste manier is.  

 

verdeeldheid

Het voorbeeld van Jezus speelt zich af op de markt, het middelpunt van de stad waar wordt gefeest, gehandeld, gedanst en gerouwd. Het is het leven zelf.

Er zullen momenten in ons leven zijn dat het nodig is om kritisch naar onszelf te kijken en tot inkeer te komen. Of om te reflecteren op de tradities en wetten van voorheen. Er zullen momenten komen dat het leven ons tot stoppen dwingt en wij ons beklag zingen over wat ons overkomt.

Evengoed zullen we redenen hebben om te zingen, om te vieren. Om mensen te omarmen, fouten te vergeven en te zoeken naar een ruime interpretatie van wat beschreven is.

En zo zit het ook in mensen. We hebben de preciezen. Mensen die een situatie ernstig en met het oog op de regels benaderen. Dat zijn de mensen die moeiteloos de vinger op de zere plek leggen; die waarschuwen voor risico’s of impopulaire maatregelen nemen. Anderen zijn er beter in om te zoeken naar vernieuwing, naar ruimte. De rekkelijken zoeken naar de mazen in de wet, naar mogelijkheden.

Zo verzet de een zich tegen mondkapjes, de ander waagt zich niet eens naar buiten. De een houdt vast aan ‘zo zijn de regels’ en de ander vraagt zich af of je dat niet ook anders kunt interpreteren.

Het is de doodsteek voor de toekomst als we in de verdeeldheid blijven hangen en alleen ons ongenoegen uiten over de somberheid van de een of de overmoedigheid van de ander. Volgens mij is dat wat we nu polarisatie noemen. Hard naar elkaar roepen, elkaar verwijten maken spelbederver te zijn en vervolgens niet alleen die ander maar ook onszelf buitenspel zetten.

 

Gods wijze plan

En toch, zegt Jezus, en toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Ik vond het een moeilijke zin. De Bijbel in Gewone Taal vertaalt: Maar het wijze plan van God komt uit.

Het begon met de vraag van Johannes of Jezus degene was die werd verwacht of toch iemand anders. En Jezus gaf als boodschap mee terug: kijk om je heen. Vertel Johannes dat blinden weer zien, verlamden lopen en zieken genezen zijn. Gods koninkrijk wacht niet. Dat gaat door. 

 

 

En wil je daar bij zijn? Wil je daaraan je bijdrage leveren. Dát is de vraag. Het is dus de kunst om in alle omstandigheden te zoeken naar de wijsheid, naar wat God van ons vraagt. Iets in de trant van Johannes? Of meer zoals Jezus? De wijsheid van God stroomt door beide rivieren. En de kansen voor Gods koninkrijk dienen zich in beide aan.

 

Read 74 times