Blog

Wat is geluk? Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op zondag 2 februari 2020  PG De Open Hof ~ Oud-Beijerland

 

Thema: Wat is geluk?

Matteus 5: 1-13 Jezus prijst mensen gelukkig.

Maar het zijn niet de mensen die je zou verwachten.

Het zijn de mensen die verdriet hebben, tekort komen.

 

Desiderata: ‘Dingen om naar te verlangen of naar te streven.’

Een van die dingen is geluk.

Desiderata is een beroemd gedicht van Max Ehrman.

Hij schreef het in 1927 als een nieuwjaarsgroet aan zijn vrienden.

Ondanks dat het bijna 100 jaar oud is, is het nog verrassend actueel.

 

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast,

en bedenk welke vrede er schuilt in stilte.

Probeer zo veel als mogelijk, zonder jezelf geweld aan te doen,

op goede voet te verkeren met iedereen.

Vertel rustig en duidelijk wat jouw waarheid is,

en luister naar anderen, zelfs al zijn ze saai en onwetend.

Ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.

Indien je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel of verbitterd kunnen worden,

want er zullen altijd mensen die die groter of kleiner zijn dan jezelf.

Geniet van wat je bereikt hebt, maar ook van je toekomstplannen.

Blijf geïnteresseerd in je eigen werkzaamheden, hoe nederig die ook mogen zijn.

Zij zijn een werkelijk bezit in de wisselvalligheden van de tijd.

Wees voorzichtig bij het zakendoen, want de wereld is vol bedrog.

Maar wees daardoor niet blind voor de deugd waar die aanwezig is.

Veel mensen streven hoge idealen na, en overal in het leven heldendom.

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid.

Wees ook niet cynisch over de liefde,

want naast alle dorheid en teleurstellingen is zij eeuwig als het gras.

Sta open voor de wijsheid die met de jaren komt,

en laat de dingen van je jeugd welwillend los.

Kweek geestkracht aan om je te beschermen tegen onvoorzien ongeluk,

maar maak jezelf niet bang met spookbeelden.

Veel angsten komen voort uit uitputting en eenzaamheid.

Wees buiten een gezonde discipline aardig voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.

Je hebt het recht om er te zijn.

En of je het nu begrijpt of niet, het heelal ontvouwt zich toch zoals het hoort.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook over hem moge denken.

En waar je ook naar moge streven in de luidruchtige verwarring van het leven, bewaar de vrede in je hart.

Met al zijn klatergoud, gezwoeg en vervlogen dromen,

is dit ondanks alles een prachtige wereld. Wees opgewekt.

Streef naar geluk.

 

Wat maakt ons gelukkig?

Wat is geluk? Op de ranglijst van gelukkige landen staat Nederland op nummer 5. Dat heeft te maken met de mate van welvaart, met ons gevoel van veiligheid, met de standaard van de gezondheidszorg, de gemiddelde leeftijd en ons vertrouwen in de politiek. Het gaat goed in Nederland. Maar is dat geluk?

Is geluk dat je je geen zorgen maakt om geld of over je kinderen? Dat je een goede baan hebt, of een gelukkige postcode? Is geluk een foto van jezelf posten, met je armen wijd op een berg ver weg, of met een zonnebril in je haar op een terras in de zon. Wat maakt ons gelukkig?

 

Wat wij benoemen als geluk vinden we niet terug in de woorden van Jezus. Wat hij benoemt als geluk ervaren wij eerder verlies, als angst of gebrokenheid van de wereld. Mensen die verdriet hebben, die armoede ervaren, mensen die er naar verlangen dat hen recht wordt gedaan.

Wat Jezus benoemt als geluk ervaren wij als softe eigenschappen waar je niet noodzakelijk heel ver mee komt in je streven naar geluk: barmhartigheid, zachtmoedigheid, nederigheid.

 

Wat maakt ons gelukkig? We voelen best aan dat het niet gaat om dingen, spullen of belevenissen in verre oorden. Natuurlijk zijn we daar gelukkig. Maar we ervaren dat geluk ook als we omringd zijn door vrienden, ons gezin. We ervaren dat geluk ook als we een gunstige uitslag krijgen. Of op een eenzame dag een onverwacht telefoontje krijgen. Geluk zit hem niet in de hoogtepunten alleen. Ook in de diepte ervaren we geluk. Misschien is geluk wel dat je leert leven met je ongeluk. Met het feit dat jouw leven niet zo perfect is als je zou willen.

 

Wie is gelukkig?

Als Jezus mensen gelukkig prijst, dan heeft hij het niet over de mensen die het geluk hebben om geslaagd te zijn in het leven; of die mensen die zich geen zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Hij heeft het over de schare; niet over de fine fleur van de maatschappij. Hij heeft het over de mensen van goede wil, niet over de mensen met hoge posities.

Jezus haalt die mensen naar voren die van zichzelf misschien niet zouden denken dat het koninkrijk van de hemel voor hen bestemd kan zijn. Of waarvan ánderen denken dat dat soort mensen toch niet in het koninkrijk van de hemel zullen komen. Dit is zó belangrijk voor Jezus dat hij ermee begint. Zijn werk is net gestart. Hij heeft leerlingen om zich heen verzameld en trekt rond om onderricht te geven in de synagogen, om het goede nieuws van het koninkrijk te verkondigen. Dit is zijn eerste openbare optreden. Zo vertelt Matteus het. Ik zie ze zitten: Jezus in het midden. Zijn leerlingen om hem heen en de mensenmassa op gehoorafstand.

Het is alsof Jezus zijn leerlingen dwingt te kijken naar de mensen die daar zitten.

Hij wijst hen op de mensen om wie hij zich bekommert. Hij zíet ze en daarom worden ze zichtbaar. De mensen in de massa worden zichtbaar. Niet omdat ze te beklagen zijn. Niet omdat ze verliezers zijn. Hij zet ze in het licht als de mensen die door God worden gezien en door hem worden gezegend. En zoals Jezus de mensen ziet, zo mogen wij elkaar zien.

 

Als Jezus het heeft over het koninkrijk van de hemel, heeft hij het over de wereld andersom. Hij gooit alle vanzelfsprekendheden overhoop en spreekt de mensen aan om te veranderen. Om zich te ontdoen van hun oordelen en veroordelen van de ander. Om de andere wang toe te keren, om meer te doen dan wordt gevraagd. Jezus roept op tot vernieuwing van het geloof door de liefde. Hij roept op om in de eerste plaats te streven naar het geluk voor de ánder.

 

Een wereld andersom, dat is dat koninkrijk dat Jezus verkondigt. Een wereld waarin de minsten voorop gaan; waar alle mensen tot hun recht komen. Een wereld waarin je wél ver komt met softe eigenschappen als barmhartigheid, vredelievendheid en rechtvaardigheid. Een wereld waarin er niet op goede harten wordt getrapt. Weet wel, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ik heb het ook over júllie. Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van mij uitschelden, vervolgen of van allerlei kwaad betichten.

Gelukkig ben je als je ervoor kiest om met God te leven, om Jezus te volgen, ook als die weg verzet zal oproepen of weerstand. Gelukkig ben jij als jij er wél in gelooft dat het koninkrijk van de hemel op aarde zichtbaar kan zijn. Gelukkig ben jij als daar deel van wilt uitmaken, ook als anderen dat tegendraads vinden.

 

Wat is geluk? De wereld kunnen zien als een plaats waar het mogelijk is iets van God te zien. Of nog sterker jóuw wereld zien als de plaats waar het mogelijk is dat het koninkrijk van de hemel zichtbaar wordt.

Wat is geluk? Mensen accepteren zoals ze zijn; goed voor je eigen ziel zorgen. Je niet onrustig laten maken door alles wat er op je afkomt, maar de kalmte bewaren om jezelf te zijn.

 

Wie maakt ons gelukkig?

Wat maakt ons gelukkig? Die vraag heb ik als uitgangspunt genomen. Maar een kleine woordstudie leerde me dat het daar in de Bijbel helemaal niet om gaat. 

 

[ Ik kwam het Hebreeuwse woord voor gelukkig 42 keer tegen in het Oude Testament. (het Hebreeuwse eh-sher, gelukkig, gezegend, maar alleen in toezeggingen: gezegend ben jij……) en in het Nieuwe Testament kwam ik het 49 keer tegen. (makarios, gelukkig, gezegend) ]

 

Vooral in de Psalmen komen we het woord ‘gelukkig’ veel tegen. Het is altijd een aanzegging, een belofte. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen … maar vreugde vindt in de wet van de Heer. (Ps 1) Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken. (Ps 84: 6) Gelukkig de mens die bij hem schuilt (Ps 34:8) Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer. (Ps 128:1) Je zou kunnen zeggen: het gaat niet om de vraag wát maakt je gelukkig maar om de vraag wíe maakt je gelukkig. Gelukkig ben je als je weet dat je bij God terecht kunt. Gelukkig ben je als je zijn weg bewandelt.

In het Nieuwe Testament kwam ik op hetzelfde uit: de mensen die er blijk van geven God te kennen worden gelukkig geprezen. De mensen die Jezus willen volgen worden gelukkig geprezen. En díe mensen die erop vertrouwen mogen dat zij door God worden gezien in wat zij te verdragen hebben.

Ik denk even terug aan wat de dominee uit mijn jeugd altijd zei als de schriftlezingen klaar waren: Zalig zijn zij die het Woord van God horen en het bewaren. (Lukas 11: 28) Geluk is een manier van leven.

Read 1044 times Last modified on Mar 09, 2020

Related items

More in this category: « Door God geroepen in de ruimte »