Blog

Kom, volg de ster: Josia Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op zondag 22 december 2019

 

4e zondag van Advent

 

Op deze zondag doet een gemeentelid belijdenis en een jongere (17 jaar) doet belijdenis en wordt gedoopt.

 

uit de Bijbel: 2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3

 

jong

Wat hebben Greta Thunberg, Malala Yousafzai en Boyan Slat met elkaar gemeen?

Ze waren 16 en 17 jaar jong toen zij de wereld een beetje ten goede veranderden.

Greta, door Time Magazin voorgedragen als Person of the Year,  vraagt aandacht voor de klimaatveranderingen en wijst de politici op hun verantwoordelijkheid zich aan het klimaatverdrag te houden.

Malala ontving in 2014 de Nobelprijs voor de vrede vanwege haar strijd tegen de onderdrukking kinderen en voor het recht op onderwijs.

En Boyan tenslotte zet alles op alles om zijn droom te verwezenlijken: het opruimen van de plasticsoep in de oceaan.

 

Kun je te jong zijn om je dromen na te streven? Kun je te jong zijn om je vast te leggen op een ideaal? Oudere mensen kunnen je dat gevoel soms geven. ‘Je bent nog zo jong’, zeggen ze. Dat hebben ze misschien ook wel tegen koning Josia gezegd. Acht jaar was hij toen hij koning werd. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Hij drukt zijn eigen stempel op het koningschap. En hij is daarmee een positieve uitzondering in een hele rij koningen voor én na hem van wie wordt gezegd: ze deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van de heidenen. Josia heeft zich niet laten tegenhouden om het anders te doen. Niet door de mensen om hem heen die schamperden dat het hem toch niet zou lukken (wetenschappers fileerden het plan van Boyan Slat als inefficiënt en schadelijk); niet door mensen die niet konden omgaan met zijn ‘how dare you’ (uit de toespraak van Greta Thunberg bij de VN-top 23 sept 2019)

 

In de Bijbel staat een uitspraak van Paulus tegen de veel jongere Timoteus:

‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt.’ (1 Tim 4:12)

X, jij bent zeventien en je doet vandaag belijdenis. Vol overtuiging zet jij een stap in de richting van een volwassen geloof. Luister niet naar de mensen die zeggen dat je te jong bent.

Maar, en dat zegt Paulus ook tegen de jonge Timoteus, wees een voorbeeld in wat je zegt, in hoe je leeft. Dat is een oproep voor alle leeftijden vanmorgen: wees oprecht.

 

oud

De jonge koning Josia laat de oude, bouwvallige tempel renoveren.

In augustus zag ik wat er over is van de Notre Dame in Parijs, na de grote brand in april dit jaar. Hoeveel zal het kosten om haar in oude staat te herstellen. Want dat is de wens van veel mensen, dat het wordt zoals het vroeger was. Anderen staan open voor de ideeën van architecten om de brand aan te grijpen als een kans een eigentijds stempel op de kathedraal te drukken. En het gebouw een eigentijdse betekenis en functie te geven. Dat roept dan weer verzet op uit heimwee naar hoe het vroeger was… of uit angst voor verandering.

 

Vanmorgen kopte de NOS ‘Voor het eerst in 200 jaar geen kerstnachtmis in de Notre Dame’ en ik dacht alleen maar: gaat kerst dan niet door? Zal het evangelie dan niet klinken? Het zal anders zijn, niet meer als voorheen. Zo schipperen we voortdurend tussen wat we willen bewaren van vroeger en wat aan vernieuwing of verandering toe is. Ook persoonlijk….

Het kan maar zo zijn dat je eigen wereld instort. Door ziekte, door burn-out, door het verdwijnen van de liefde, door een ingrijpende verandering in je leven. Hoe zou het dan zijn als je alles bij het oude zou laten? Als je je leven langs dezelfde lijnen zou opbouwen en niet zou zoeken naar vernieuwing, naar innerlijke verandering? Hoe zou het zijn om weemoedig achterom te blijven kijken naar wat is geweest en wat niet meer terugkomt?

 

Josia ontdekt tijdens de renovatie dat je je niet om de buitenkant kunt bekommeren zonder ook na te denken over wat er binnen gebeurt. Je kunt kosmetisch de boel opknappen maar wat als er van binnen niets verandert?

Tijdens de renovatie wordt een boekrol gevonden. Met de tekst van de wet. Ín die wet staat onder andere dat de koning er een kopie van moet hebben zodat hij er elke dag in kan lezen wat hem te doen staat. (Deut 17:18vv) Want de koning moet het volk voorgaan in leven dat goed is in de ogen van de Heer.

Josia ontdekt tot zijn schrik dat Gods wet in de vergetelheid is geraakt. Het kan niet anders, denkt hij, dat God boos op ons is. Want de koningen voor hem hebben zich lang niet allemaal aan Gods wet gehouden. En zo kon er een wildgroei ontstaan aan offerplaatsen en tempels voor andere goden.

 

Josia geeft de opdracht om dat allemaal af te breken. Er gaat een nieuwe wind waaien over een oud gebouw, met oude rituelen en oude woorden. Maar ze krijgen een nieuwe betekenis en een nieuwe uitwerking. Oude woorden kunnen nieuwe wegen openleggen. XX, ik weet dat jij hebt gezocht naar die innerlijke vernieuwing. En dat je die gevonden hebt bij de God die jou ziet zoals je bent.

 

vernieuwing

X en XX, jullie geven vandaag jullie jawoord aan God. Jullie sluiten een nieuw verbond met hem, jullie eigen verbond. En jullie worden gedragen door oude woorden van geloof die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Zo eindigt ook de Bijbellezing: met een jonge koning die in een oud gebouw en op grond van oude geboden een nieuw verbond sluit met God. En heel het volk sluit zich hierbij aan. Zo aanstekelijk werkt dat kennelijk.

Laten wij in onszelf onderzoeken wat de moeite waard is om te bewaren. Om door te geven aan wie na ons komen en om er zelf richting uit te halen.

Laten we af en toe ook eens puinruimen en de bezem halen door ons geloof. Laten we onderzoeken wat toe is aan vernieuwing zonder daar angstig voor te zijn.

Ook ons geloof mag levensloopbestendig zijn. En waar wij gaan, daar is God. Ook dat is ons doorgegeven.

Read 632 times