Blog
Print this page

Kom, volg de ster, David Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op zondag 15 december     PG De Open Hof ~ Oud-Beijerland

3e zondag van Advent

 

uit de Bijbel: 2 Samuel 7: 8-11, 17-19 en Lucas 1: 30-33

 

een huis voor God

Het leven van David heeft nauwelijks rust gekend; kort nadat Samuel hem gezalfd heeft als koning to be moet David vluchten voor de woede van koning Saul. Als een Bijbelse Robin Hood trekt hij allerlei volk aan dat in moeilijkheden zit of schulden heeft (1 Sam 21:2). Ze zwerven rond, houden zich op in rotsholen en moeten voortdurend op hun hoede zijn, voor Saul en voor hun vijanden.

Maar er begint rust te komen in Davids leven. Saul is dood en het koningschap van David staat als een huis. Vijanden zijn verslagen. David heeft Jeruzalem als hoofdstad gekozen en daar een paleis laten bouwen voor zichzelf. De ark van God, die net zoveel omzwervingen heeft gemaakt, heeft David over laten brengen naar Jeruzalem. Bij al die voorspoed steekt de tent waarin God woont nogal mager af. God verdient beter. Het wordt tijd dat ook God een huis krijgt. Natan vindt het een goed idee maar komt er op terug na een nachtje slapen. Soms moet het nu eenmaal eerst even donker zijn, wil je het licht zien.

 

Het lijkt Davids eer te na dat hij zelf in een paleis woont en God in een tent. Wat zullen de mensen wel niet zeggen! En daar is God dus te goed voor, te groot. Hij laat zich niet gebruiken om als koning met vlag en wimpel te slagen. Als David God wil eren, zal hij zijn eigen eer opzij moeten zetten.

Begrijpt David wel voldoende hoe het zit met God? Hij heeft geen vaste woon- en verblijfplaats. Nooit gehad ook. Hij trok mee met zijn volk uit Egypte, door de woestijn. Hij was bij de herders die Israël moesten weiden, bij Mozes en Jozua, bij Saul en ook bij David. Hij was er op zijn eigen manier. Bewegelijk, veranderlijk, al naar gelang de situatie.

 

Weet David dan niet meer, die laatste overwinning op de Filistijnen?

God gaf de aanwijzing om niet direct aan te vallen maar een omtrekkende beweging te maken. En zodra David de boomtoppen hoorde ruisen, moest hij toeslaan. Want dan zou God voor hem uitgaan.

God was erbij in het geluid van de ruisende moerbeibomen. (2 Sam 5:24) Ongrijpbaar als de wind; niemand weet waar hij vandaan komt, niemand weet waar hij heengaat. Maar onmiskenbaar aanwezig.

Zou dat niet veranderen als God in een huis zat? Zouden we God niet teveel opsluiten, vastpinnen. Wat moeten we met een God die achter de geraniums zit?

Dat huis voor God is meer Davids ding dan dat van God. Misschien verlangt David naar alle onrust en onzekerheid in zijn bestaan nu ook naar rust en zekerheid in zijn geloof, in zijn relatie met God. Ik weet dat sommige mensen dat kunnen meevoelen. Die zouden ook zo graag zekerheid hebben. Wie God is. Hoe hij zich met hen bemoeit. Wat hij met hen voorheeft. Niet te veel vragen maar het liefst antwoorden. Een geloof dat staat als een huis.

 

 

een huis voor David

Maar de zekerheid van geloven zit niet in een huis en je dwingt die zekerheid ook niet af door God op te sluiten in ‘zo is Hij’ of ‘zo moet Hij zijn’. Je dwingt die zekerheid niet af door hem te in te perken. Daarvoor is Hij te groot. Daarom moet het ook niet zo zijn dat de Heer in dezelfde straat woont als de koning. Je moet de macht van die twee niet verwarren.

De zekerheid van het geloof vind je in het luisteren. Luisteren naar de verhalen van mensen die je vertellen hoe God hen heeft geholpen; hoe Hij hen heeft gedragen door een moeilijke tijd heen of hen gestimuleerd heeft om hun eigen weg te kiezen. God woont in die verhalen van mensen die ontdekken dat ze sterker waren dan ze hadden gedacht; die getroost werden of juist bemoedigd werden om anderen te troosten. God woont ook in jouw verhaal.

God woont in het verhaal van de uittocht uit Egypte, in de moerbeitoppen die ruisten toen David strijd leverde. Als David zijn verhaal nu eens zó zou vertellen dat God er een plaats in had…. want het is niet zíjn verdienste dat hij koning is geworden en dat de vijanden van Israël verslagen zijn. Het is niet zijn verdienste dat hij rust heeft gevonden maar die van God. En: David zal geen huis bouwen voor God. God zal een huis bouwen voor hem, een eeuwigdurend koningschap. David zal nooit uit Gods gunst vallen, zoals Saul dat wel was. Er zal altijd een opvolger zijn. Boven die belofte uit horen we de dromen van Israël over een rijk van vrede dat geen einde kent. Sla er de profeten maar op na. In die dromen hebben mensen later Jezus herkend. Davids Zoon lang verwacht. Vredestichter. Brenger van recht. 

Als we dan toch per se een huis voor God willen hebben, dan was hij dat. In Jezus heeft God onder de mensen gewoond. Hij heeft ‘zijn tent opgeslagen’ staat er in het Grieks. (skèneo, tent opslaan, verblijven) En zo woonden Gods goedheid en waarheid te midden van de mensen.

God heeft eigenlijk geen tempel nodig. Zelfs in de droom van Johannes over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal het zo zijn dat God zijn tent opslaat bij de mensen voor altijd bij hen zal zijn. (Openb 21:3) Het past ook beter bij zijn naam: ik zal er zijn voor jou. Ik ben waar jij bent. 

 

ontvangen

Het duurt even maar dan valt het kwartje bij David. ‘Wie ben ik, Heer, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht?’ Wij voelen ons er doorgaans prettiger bij om te geven. Om iets voor een ander te doen. We geven liever dan dat we ontvangen. Dat schept maar verplichtingen. Dan moet je iets terug doen. Het geeft een gevoel van ongelijkheid en afhankelijkheid dat we liever niet hebben.

Bij God staan we altijd 3-0 achter. Hij geeft. En wij ontvangen. Wij eten altijd genadebrood.

David had zich er prettig bij gevonden om God iets te geven maar hij leek daarbij uit het oog te verliezen wat God hém allemaal had gegeven. Dat besef gaat aan alles vooraf.

Als we zo dadelijk brood en wijn delen worden we weer heel dicht bij dat besef gebracht. We komen naar voren. En mogen onze handen uitstrekken. Als een kommetje. Om te ontvangen. We delen in het lichaam van Christus, het brood uit de hemel, het brood dat leven geeft. We delen in de wijn zo rood als bloed maar met een smaak die verwarmt en doorgloeit als liefde, de wijn van het koninkrijk.

David vraagt om een zegen over alles wat hij heeft ontvangen. Laat ook brood en wijn zo gezegend zijn dat wij deel mogen hebben aan Gods liefde voor ons.

Read 572 times
Lyonne Verschoor

Latest from Lyonne Verschoor

Related items