Blog

Afscheidsdienst

Als het stil is geworden…

Als een geliefd mens is overleden, moet er veel worden geregeld om de uitvaartdienst voor te bereiden. U kunt daarvoor een beroep op mij doen. Het is belangrijk dat het afscheid zo wordt gevierd dat aan alle betrokkenen recht wordt gedaan en dat het een goede stap is op de weg naar een leven zonder deze geliefde mens. Aarzelt u daarom niet om naar voren te brengen wat voor u belangrijk is en welke inbreng de familieleden zelf willen hebben in de afscheidsdienst.

 

Vorm geven aan het afscheid

Hoe geef je uitdrukking aan je verdriet om het verlies van een geliefd mens? Waar vind je woorden om je dankbaarheid uit te spreken voor al het goede dat je mocht ervaren door deze mens te kennen, lief te hebben? En hoe geef je uitdrukking aan de hoop op leven voor hen die zijn gestorven?

 

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat er een kerkdienst zal zijn voorafgaande aan begrafenis of crematie. Daarin vinden zij de ruimte voor hun verdriet, hun dankbaarheid en hun hoop. Even zo veel mensen aarzelen om een predikant uit te nodigen voor de uitvaart, bijvoorbeeld omdat zij zelf niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan. Of u nu bekend of minder bekend bent op het kerkelijk terrein, voor iedereen geldt dat de uitvaartdienst ruimte moet bieden voor verdriet, dankbaarheid en hoop. Dat kan door te putten uit de rijke kerkelijke traditie van liederen en teksten, maar ook nieuwe en hedendaagse woorden en vormen kunnen uitdrukking geven aan de gevoelens rond het afscheid nemen. Die ruimte kunt u, als familie of nabestaanden, nemen. In overleg is er veel mogelijk om dit afscheid ook een begin te mogen laten zijn van een leren leven met een lege plek.

 

In herinnering..

Tijdens de uitvaartdienst gaat het om de naam en het leven van de overledene. Hoe zouden wij afscheid kunnen nemen van iemand voordat wij hem of haar levendig in herinnering geroepen hebben?

 

Meestal wordt een familielid of vriend(in) van de overledene uitgenodigd om dit "in herinnering" uit te spreken. Zij kennen de overledene beter dan de predikant en kunnen persoonlijker en met warmte spreken.

 

Naast woorden over het leven van de overledene en naast eventueel zelfgekozen woorden in de vorm van verhaal of gedicht klinkt het woord van de Bijbel. Daarin staan immers woorden en verhalen over de verbondenheid van God en mensen, ook met deze mens. Die verbondenheid met God in dood en leven spreken wij uit tijdens de dienst. De naam van de overledene wordt in één adem genoemd met de Naam van God.

 

kosten

Voor een gemeentelid van de Open Hof wordt op de totaalprijs van kerkzaal incl. Wijnstok, koster en organist en predikant (totaal 550,-), het gemiddelde van de betaalde Vrijwillige Bijdrage over de laatste drie jaar in mindering gebracht.  

 

Ook niet-gemeenteleden kunnen een beroep op mij doen om samen te zoeken naar een vorm van afscheid nemen die bij u past. Het tarief voor deze dienstverlening is 350,--. Daarin zijn het voorbereidende gesprek, de voorbereidingen voor de uitvaartdienst en de dienst zelf inbegrepen. Eventuele reiskosten worden apart verrekend.