Jul 01, 2019

Luister!

overweging op zondag 23 juni 2019      De Open Hof Oud-Beijerland

 

In deze dienst hebben we stil gestaan de overstap van de basisschoolkinderen naar het voortgezet onderwijs en van de kinderdienst naar de tienerdienst.

De afbeelding is afkomstig uit de Encyclopedie van het Jodendom. 

 

uit de Bijbel: Deuteronomium 6: 1-9

 

godsdienstoefening

Om ergens goed in te worden je er minimaal 10.000 uur in hebben gestoken. Veel oefenen dus. Daarom vind ik ‘godsdienstoefening’ zo’n mooi woord. Of de uitdrukking: ‘je geloof uitoefenen’. Geloof komt je niet aanwaaien of met de paplepel ingegeven. Het is een kwestie van oefenen, van lange adem. Gods volk had er 40 jaar voor nodig!

 

Daar komt bij dat geloven in onze levens niet meer vanzelfsprekend is. En ook het doorgeven van geloof vinden we moeilijk. We vertrouwen dat God bij ons maar erover praten, dat is lastig. We weten ook wel dat er rondom de kerk van alles te doen is wat goed en betekenisvol is, maar we hebben zo weinig tijd. En als kerkelijke gemeente voelen we de noodzaak om kinderen en jonge mensen het geloof te leren maar we voelen ons onthand, onhandig, omdat hun beleefwereld ver weg staat van de onze; omdat het soms moeilijk is afstand te nemen van oude woorden en vormen.

Voor godsdienstoefening geldt hetzelfde als voor alle andere oefening: het is niet altijd leuk, je hebt er niet altijd zin in of je ziet de zin er niet van in. Maar het is wel nodig.

Hoe belangrijk dat leren van geloof is, hoe belangrijk geloofsopvoeding is, horen we in Deuteronomium.

 

het land aan de overkant

Het heeft alles te maken met het land aan de overkant. Het land dat God heeft beloofd. Het is niet echt een land dat je op de kaart kunt aanwijzen. Eerder is het een manier van spreken over het land van morgen. Het is de toekomst die God voor ogen heeft. Het geluk dat hij wil voor zijn volk, voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Het land aan de overkant is een samenleving waar mensen ook écht samen leven; waar mensen weten hoe het is om onvrij te zijn; waar mensen er op uit zijn in vrijheid te leven en elkaar die vrijheid ook te gunnen.

Echte vrijheid gedijt bij grenzen. En Gods geboden vormen die grens. Israël oefende ermee in de woestijn. Met vallen en opstaan leerden zij niet alleen met elkaar maar ook met God te leven. Zij leerden te vertrouwen en zij leerden betrouwbaar te zijn. Onderweg tussen Egypte en Kanaän, tussen verleden en toekomst. Wij oefenen ons geloof in deze prachtige maar ook zo wanordelijke wereld vol spanningen. En we hopen op wat Jezus noemde: Gods nieuwe wereld, het koninkrijk van de hemel.

 

ons leven

Je geloof oefenen begint met luisteren.

Luister! Stel je open en laat elke dag opnieuw tot je doordringen dat God er is. Dat Hij om je liefde vraagt. Waarom? Omdat hij de bron van die liefde is. Omdat aan alles wat wij zijn, aan alles wat wij doen, zijn liefde vooraf gaat. Luister! Sta open voor God die liefde is. En prent dát je kinderen in.

Leer je kinderen wat je zelf hebt gehoord. Leer hen hóe jij het hebt gehoord. Het mooie van iets uitleggen, is dat je het dan zelf ook beter gaat begrijpen. Door een ander inzicht te geven in wat jij gelooft, kan nieuw inzicht rijpen. We zijn dus, als het gaat om Gods liefde, de aangewezen personen om het áán elkaar te leren, maar ook om ván elkaar te leren. Wat zou het mooi zijn als wij zo’n gemeente kunnen zijn: waar wij niet alleen de kinderen iets leren, hen voorgaan op de weg van het geloof, maar ook van hen willen leren.

Je geloof oefenen begint met luisteren maar direct erna komt: Spreek! Wees vrijmoedig om woorden te geven aan wat je gelooft. Thuis, onderweg, in rust en als je aan het werk bent. Waarom zou je terughoudend zijn in wat voor jou waardevol is. Waarom zou je niet je geloof al sprekend een plaats geven in je dagelijks bestaan. Ik weet dat dat voor veel mensen lastig is.

Soms raken mensen ervan in de war als ze horen hoe een ander zijn of haar geloof verwoordt. Ze vragen zich af of ze het zelf dan wel goed doen; of maken zich zorgen of die ander het wel goed doet…. Soms zijn mensen bang dat ze ervan in de war raken; of dat zij oude zekerheden moeten opgeven. Maar leren, oefenen, heeft het gesprek nodig. 

 

doosje

Dat gesprek zou bijvoorbeeld kunnen gaan over doosjes. Joden dragen bij hun gebed een gebedsriem met een doosje aan de arm en op het voorhoofd. Precies zoals dit Bijbelgedeelte voorschrijft. En aan de deurpost hebben veel Joden een mezoeza, ook een klein doosje. Dat zijn geen lege doosjes. Er zitten woorden in uit de Tora. Ook de woorden van Deuteronomium 6 zitten erin, het zogenaamde Sjema, Luister Israël. Heb de Heer lief…. Alles wat je doet met je handen, met je hoofd… alles wat er gebeurt in jouw huis, in jouw stad, dat kan niet zonder de liefde van God en de liefde voor God.

Het zou een interessante vraag kunnen zijn wat jij in een doosje zou willen meedragen; of wat jij aan de deurpost van je huis zou willen hangen. Wat zit er in het doosje dat jij aan je kinderen door wilt geven? Wat is voor jou kostbaar om te horen en over te spreken?  Wat houd jou bij de les in je dagelijks leven? Wat is het motto in jouw huis?

Wat zou het mooi zijn als we deze vraag vasthouden en bij de koffie luisteren naar elkaars antwoorden en erover spreken.

This entry was posted in Preken