Blog

Vrucht van de Geest

overweging op Pinksteren 2024            PG De Achthoek ~ Scherpenzeel

 

Lied: Kom, Geest  van God, NL 333                     

Uit de Bijbel: Johannes 20: 19-23

Lied: Overvloedig geef Ik u, NL 428

Uit de Bijbel: Galaten 5: 22-26

Lied: Zij zit als een vogel, NL 701

 

Waar ben je vol van?

Met Pinksteren gaat het over vol zijn van de Geest, vervuld worden.

Maar als je mij vraagt: waar ben je vol van, zal mijn eerste antwoord niet direct zijn:

van de heilige Geest.

Daarvoor zijn er teveel andere dingen die mij bezig houden, vol maken.  

We worden door zoveel dingen aangesproken of beïnvloed, ook ongemerkt.

Door reclames. Door social media, door influencers.

Maar ook door onze agenda, door onze wensen en verlangens.

Je wordt zo makkelijk meegesleept in de waan van de dag.

 

Zo vaak betrap ik mijzelf erop dat ik ergens iets van ben gaan vinden,

omdat het kennelijk een onderwerp is waar iedereen iets van vindt.

Over Joost en het songfestival, maar ook over heikele onderwerpen,

als de oorlog tussen Israël en de Palestijnen.

Het wordt daardoor steeds belangrijker om kritisch te zijn

en bewust na te denken

over de mening die je ventileert, de keuzes die je maakt.

En daarmee wordt het ook steeds belangrijker

om na te denken over wat jouw eigen waarden en doelen zijn.

En wat het betekent om een gelovig mens te zijn in deze wereld. 

De Geest van God bepaalt ons daarbij.

Ook de Geest wil ons vol maken

en ons zo beïnvloeden dat de vrucht van de Geest in ons groeit.

 

vrucht van de Geest

Corrie Smit-Ruitenberg maakte dit kunstwerk.

Het is rijk aan betekenis en ik haal er maar een paar dingen uit.

Het vertelt van Psalm 1, over de mens die de wet van God bestudeert.

Die mens zal zijn als een boom, stevig geworteld en met stromend water in de buurt.

Die mens zal vrucht dragen.

Corrie verbindt dat met de vrucht van de Geest. Let op de duif rechtsboven.

 

Er wordt vaak gesproken over de vruchten van de Geest, in meervoud.

Maar het gaat om één vrucht met meerdere kenmerken.

Denk aan hoe de partjes van een mandarijn ook een vrucht vormen.

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede,

geduld, vriendelijkheid en goedheid,

geloof,

zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

We zien ze ook geborduurd op het kunstwerk.

Ik benoem er een paar wat nadrukkelijker.

 

Liefde. Agape. Dat is de liefde die, in welke relatievorm dan ook, altijd het beste zoekt in de ander. Dat is liefde die wat kan hebben en die maakt dat je trouw blijft, ook als iemand je teleurstelt of tegenvalt. Dát is de liefde die God ons in zijn Zoon heeft gegeven.

 

Vreugde. Dat is de vreugde waarover de engelen het hadden

toen ze de herders vertelden over Jezus’ geboorte.

Het is de vreugde van de wijzen uit het oosten toen de ster boven de stal stil stond;

de vreugde van de vrouwen die Jezus’ graf leeg vonden.

Vreugde heeft iets te maken met de hemel; met iets dat je toevalt van God.

 

Vrede. Als Jezus plotseling bij zijn leerlingen staat wenst Hij hen vrede.

Jezus heeft verschillende keren gesproken over vrede

en daarmee bedoelde Hij niet de afwezigheid van oorlog

maar hoe mensen met elkaar omgaan.

Heel dicht aan de oppervlakte liggen onvrede, ontevredenheid of irritatie

maar Gods Geest in ons wil dat die onvrede minder wordt

en dat Gods vrede de ruimte krijgt.

 

Geduld gaat soms dwars tegen onze eigen agenda of programma in.

We hebben geen tijd, geen aandacht, geen zin.

Het ouderwetse woord voor geduld is lankmoedigheid.

Daarin zit lang en moed. Je moet soms een lange adem hebben,

het zien uit te houden met een situatie, met een mens.

Soms langer dan je wilt, of kunt opbrengen.

Je dwarse puber, je dementerende partner, de collega die het je lastig maakt,

 het klagende gemeentelid enzovoort.

Wie geduld heeft, blijft ruimte en tijd houden voor die ander

zodat die zich gehoord en gezien weet.

 

Vriendelijkheid en zachtmoedigheid zeggen iets over hoe we met elkaar omgaan.

Het is een innerlijke houding, een vorm van openheid die ontwapenend kan werken.

Een vriendelijk woord kost niets maar kan een situatie ingrijpend veranderen.

 

Als laatste noem ik geloof.

Wie gelooft durft zich toe te vertrouwen aan God.

Die geeft de moed niet op, wordt niet cynisch of bitter maar blijft hopen.

Wie gelooft durft uit te gaan van een andere mogelijkheid,

dat het beter wordt, ook als dat onwaarschijnlijk lijkt.

Dat Gods nieuwe wereld aanbreekt, ooit.

En dat die nu al te zien valt, soms.

 

Zo ben ik niet

Wij hebben alle onderdelen van de  vrucht van de Geest ontvangen.

Het zit in ons, als goede eigenschappen.

Ja maar… ik ben helemaal niet zo geduldig.

Ja maar…. ik zie de vreugde van de hemel niet.

Ja maar…. ik wil best vriendelijk zijn maar ik krijg het niet terug. 

Ja maar…. het lukt me niet, de opdracht is te groot, ik ben er te klein voor.

Het is niet zo dat de vrucht van de Geest een checklist is.

Dan zouden we misschien bij voorbaat al gefrustreerd van raken.

Omdat het onhaalbaar is. Omdat we zelf onze uitdagingen of beperkingen hebben.

Omdat we teleurstelling ervaren

als we inderdaad proberen vriendelijk te blijven of geduldig.

 

Het leven stelt ons nu eenmaal op de proef; verleidt ons, lokt ons uit.

Het is een kwetsbaar bestaan soms, en gebroken.

Maar de vrucht van de Geest, die mooie eigenschappen, zitten hoe dan ook in ons.

Als de levenssappen van de boom vloeien ze door onze aderen.

En net als aan een boom mogen de eigenschappen in ons groeien en rijpen.

Zo maakt de Geest mooie mensen van ons. Mensen die lijken op Christus.

Mensen die Gods eigenschappen weerspiegelen op de aarde.

Een boom heeft de tijd.

En aan zijn jaarringen kun je zien dat het de ene periode beter ging dan de andere.

 

groeien in geloof

Het begint met het welkom heten van die Geest van Christus,

met het omarmen van die goede eigenschappen

die door Hem worden gegeven en gevoed.

 

duim: Benoem wat er goed gaat. We zijn het misschien niet gewend om onszelf een compliment te geven maar begin daar en dank God voor deze vrucht van de Geest.

 

middelvinger: Wat wil je achter je laten omdat het niet goed voor je is?

Wat weerhoudt jou ervan om te leven in de vrijheid van Christus?

 

ringvinger: Jezus was God trouw in alles. God was trouw aan hem.

Weet dat je God trouw bent als je leeft vanuit de Geest van Jezus.

Jezus zelf zei hierover: Als je mij liefhebt, houd je dan aan wat Ik heb gezegd.

Dan zal Ik dichtbij jou zijn; en de Vader zal dichtbij je zijn.

 

pink: Waar ben jij klein in? Waarin wil je groeien?

Wees daarin openhartig. Open je hart en vraag in gebed om de kracht van de Geest.

En de wijsvinger als laatste: het gaat ergens heen.

We groeien niet alleen in geloof maar ook dichter naar Gods koninkrijk.

 

Zaai een gedachte, oogst een daad.

Zaai een daad, oogst een gewoonte.

Zaai een gewoonte, oogst een karakter.

Zaai een karakter, oogst een bestemming.

(E. Stanley Jones)