Blog

kniepertje

Kniepertjes

Een kniepertje wordt ook wel een nieuwjaarsrolletje genoemd. Het is een traditioneel opgerold koekje dat gegeten wordt op nieuwjaarsdag. Liefst gevuld met slagroom! Het rolletje  symboliseert dat het nieuwe jaar nog opgerold voor ons ligt. We hopen natuurlijk op zoete herinneringen en een vet, welvarend leven maar uiteindelijk weten we niet wat het jaar ons zal brengen.

Dat is ook niet aan ons, zegt Prediker. De tijd is een schepping van God en alles heeft daarin van Hem een goede plaats gekregen. Het zoet en het zuur, geboorte en dood, planten en rooien, doden en heel maken, lachen en rouwen, verliezen en zoeken.. Prediker somt alles wat mensen overkomt of veroorzaken op in een lijst van 14 tegenstellingen. Al lijkt het op een eenvoudig schema van oorzaak en gevolg -na regen komt zonneschijn- het geeft ons menselijk bestaan in alle ongerijmdheid weer. Er is geen logica te ontdekken in wat ons overkomt en wat voor regen en zonneschijn wel opgaat, geldt bijvoorbeeld niet voor oorlog en vrede. Was het maar waar. Het is ook niet zo dat er zekere rechtvaardigheid zit in wat mensen meemaken en dat goede mensen geen zwaar lot treft. Per definitie is het onbegrijpelijk en soms zelfs onrechtvaardig in onze ogen.

Ondanks zijn conclusies is Prediker geen chagrijnig mens. We mogen het dan niet begrijpen, maar de tijd, elke nieuwe dag, is wél een geschenk uit Gods hand. Laten we die dag dan ook zo goed mogelijk invullen. Met liefde voor elkaar, met het doen wat God van ons vraagt, en met genieten van al het goede. Op die manier hebben we wel degelijk invloed op de tijd, want helemaal speelballen van het lot zijn we niet.

 

God, U die ons tijd van leven geeft,

achter ons liggen de herinneringen aan wat voorbij is

en voor ons ligt opgerold de toekomst

die ons vervult met hoop en verlangen

of misschien ook met angst en beven.

Ga mee met ons, als raad en troost en zegen.

Leer ons leven met vandaag en met wat U ons geeft in elke nieuwe dag.

Zeg ons steeds weer toe dat ons lot en ons leven in uw hand zijn.

Amen.