Blog
Print this page

Outgrow yourself - dare to serve Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op zondag 7 juli 2019 in De Open Hof ~ Oud-Beijerland

 

In deze dienst zwaaien we de World Servants. Het jaarthema van de World Servants is: Outgrow yourself – dare to serve.

 

uit de Bijbel: Psalm 1: 1-4 en Marcus 10: 35-52

 

duim: hier ben ik goed in

Jacobus en Johannes zijn zich bewust van hun bijzondere positie in het gezelschap van Jezus. Heel veel mensen voelen zich tot hem aangetrokken; willen hem volgen. Maar zij behoren tot de twaalf beste vrienden van Jezus. Ze hebben er veel voor opgegeven: ze zijn weggegaan bij hun vader Zebedeus; ze hebben hun gewone werk uit hun handen laten vallen en daarmee ook hun broodwinning en toekomstvoorziening. Is het dan teveel gevraagd dat ze daarvoor erkenning krijgen, een beetje waardering? Een beloning? Laat Jezus maar een mooi plekje voor hen reserveren in de hemel! Een links en een rechts van hem….

Zo zitten we in elkaar. Als we ergens goed in zijn, willen we daarin ook graag gezien worden. Als we ergens ons best voor doen, willen we daar ook wel voor beloond worden met een goed cijfer, een goed salaris, een blijk van waardering. En bij goed hoort beter… vaak smaakt succes naar meer.

Die valkuil legt Jezus bloot als de andere leerlingen woedend reageren op de vraag van Jacobus en Johannes. Waarom ze boos zijn staat er niet….. misschien wel omdat ze zichzélf op de ereplaats hadden willen zien waarom Jacobus en Johannes hebben gevraagd.

Jezus zegt: pas op. Wie macht heeft, komt makkelijk in de verleiding om die macht te gebruiken om er zelf beter van te worden. Wie ergens de leiding krijgt, omdat hij daar goed in is, zit ook op de plek om de baas te gaan spelen over anderen. Degene aan wie de financiën worden toevertrouwd, omdat zij daarin de beste is, zou kunnen sjoemelen met declaraties. Wie goed is in voetbal kan in de verleiding komen zélf te willen scoren in plaats van over te spelen. Wie speelt op topniveau en nóg beter wil worden zoekt misschien zijn heil bij doping. Voor die dingen wil Jezus zijn leerlingen behoeden.

 

wijsvinger: hier ga ik naar toe

Welke weg kies je voor jezelf? Jezus houdt zijn leerlingen voor dat zíjn weg niet makkelijk zal zijn. Hij zal veel moeten meemaken en lijden. En ook zijn volgelingen zullen het niet makkelijk krijgen. Daar moeten ze niet te licht over denken.

De weg die je kiest bepaalt uiteindelijk ook waar je uitkomt. In Psalm 1 lazen we dat de weg van slechte mensen doodloopt. Zij verwaaien op de wind. Je hoort er niets meer van. Maar wie de weg met God gaat zal groeien en vrucht dragen. Bij God horen woorden als: liefde, trouw, geduld, vergevingsgezindheid, mildheid, vriendschap. Als je uit die woorden leeft zal dat ook je weg bepalen. Dan zullen je voeten de weg weten te vinden naar de plaatsen waar je nodig bent, of waar je iets kunt betekenen. Dan zullen je handen weten wat ze kunnen doen of kunnen geven. Dan zul je ook andere mensen tegenkomen, mooie ontmoetingen hebben. Dat is een weg die impact heeft. Jij groeit eraan maar je laat ook iets achter. Je zult niet vergeten worden. Dat is iets dat je moet leren. Gaande-de-weg.

Voor Jacobus en Johannes dient zich meteen een goede praktijksituatie aan. Ze kunnen oefenen. Langs hun weg zit een blinde bedelaar. Die hard begint te roepen: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij! Maar de mensen om hem heen zeggen dat hij zijn mond moet houden.

 

middelvinger: hier heb ik een hekel aan

Precies in het midden zit de samenvatting: Jezus waarschuwt dat je ambities om hogerop te komen je op het verkeerde pad kunnen brengen. En uiteindelijk zien we het in de praktijk meteen fout gaan als Bartimeus, toch een beetje een randfiguur zo langs de weg, de mond wordt gesnoerd. De blinde wordt niet gezien. Dat is wel een beetje ironisch. Laten we er een hekel aan hebben dat mensen over het hoofd worden gezien; in haast voorbijgelopen of tot zwijgen gebracht.

 

ringvinger: hier ben ik trouw aan

Jezus is trouw aan zijn roeping. Hij is trouw aan het goede nieuws dat Gods nieuwe wereld dichtbij is en dat mensen daar deel van kunnen uitmaken als zij hun levenswijze veranderen. (Mc 1:15) Hoe zij hun leven kunnen veranderen laat hij zelf zien. Waar hij komt worden mensen geheeld naar lichaam en geest;

waar Jezus is wordt gesproken over vergeving (Mc 2:5) en worden mensen uitgedaagd het slechte pad te verlaten. (Mc 2: 14) Waar Jezus is komt de discussie op gang over wat echt geloof is en hoe je daar uit leeft. (Mc 2:24 en Mc 4, Mc 10: 17-22)

Je kunt Jezus aanspreken op wat hij verkondigt. Hij is oprecht en transparant. Het is dáárdoor dat hij veel moet meemaken: hij zal lijden en gedood worden. De wereld waarin hij leeft is niet toe aan zo’n levenswijze. Zijn kracht is een tegenkracht; zijn woord is een weerwoord op wat de religieuze leiders van zijn tijd verkondigen en zijn liefde stelt de liefdeloosheid van zijn tijd onder kritiek.

Zijn weg liep uiteindelijk dood. Maar op een heel andere manier dan de weg van de slechte mensen in Psalm 1. Die vervliegen op de wind en je hoort er nooit meer wat van. Terwijl wij het vandaag over Jezus hebben. En over wat hij ons nalaat. Aan waarden om trouw aan te zijn; aan voetstappen om in te gaan staan. Jezus’ leven is niet verwaaid op de wind, omdat Jezus niet alleen trouw bleef aan zijn roeping, maar ook omdat God, die hem riep, trouw bleef aan Jezus.

 

pink: hier wil ik in groeien

‘Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je anderen dienen. Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een slaaf doet.’ Groeien doe je niet door omhoog te reiken maar door laag in te zetten. Gewoon bij de mens die naast je is, links of rechts van je; gewoon bij de mens die op je pad komt zoals Bartimeus. Groot worden door klein te blijven.

Outgrow yourself… groei er overheen… groei over je verlangen heen om overal in gezien te worden, om waardering te krijgen voor wat je doet. Groei over je wens heen om beloond te worden. Doe wat je doet omdat je hart het je ingeeft. Doe wat je doet omdat het jouzélf vreugde geeft en rijker maakt. Doe het omdat jij een mens wilt zijn mét en vóór andere mensen.

Groei over je onzekerheid heen over wat een ander dan misschien van jou vindt. Groei over je angst heen dat het niet goed genoeg is wat jij doet omdat een ander het misschien beter kan.

Groei over je belemmeringen en tekortkomingen heen. God ziet jou in wie je bent en in wat jij kunt betekenen voor zijn nieuwe wereld. Jezus heeft jou met zijn leven gered; hij heeft jou in de vrijheid gezet zodat je nergens door tegen wordt gehouden om er te zijn voor anderen.

Dare to serve…. durf een ‘servus’ te zijn (dat is Latijn voor slaaf). Durf te zijn zoals Jezus die alle belangrijkheid op gaf en zichzelf onbelangrijk maakte. Hij liet zich niet voorstaan op zijn hemelse positie maar zocht zijn weg op aarde. (Filippenzen 2: 6-7)

Durf net als hij de weg van de dienende liefde te gaan. Durf groot te worden door klein te blijven.

Read 753 times Last modified on Jul 08, 2019
Lyonne Verschoor

Latest from Lyonne Verschoor