Blog

Gelukkig de treurenden Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

overweging op zondag 4 november 2018 PG De Open Hof

In deze dienst hebben we de overleden gemeenteleden herdacht. 

 

uit de Bijbel: Matteus 5: 1-10

 

 

wat is geluk?

Nederland staat op de zesde plaats in de lijst van gelukkigste landen. Dat geluk wordt gemeten aan ons financiën, onze gezondheid en levensverwachting, onze vrijheid. Gelukkig zijn we! Maar wat gebeurt er met ons geluk als we onze baan verliezen, ziek worden, sterven? Verdampt geluk zo makkelijk? Zijn we zo kwetsbaar in ons geluk dat het ons afgenomen kan worden?

Als Jezus mensen gelukkig prijst, dan hanteert hij heel andere criteria. Hij draait de boel volledig om. Hij spreekt niet over hebben maar over tekort komen; hij doelt niet op een makkelijk leven maar op een manier van omgaan met elkaar die je wat kóst: barmhartig zijn en opkomen voor een ander, oprecht zijn, zoeken naar vrede waar spanningen zijn. Je kunt je leven makkelijker inrichten dan vanuit deze waarden. Hoe ver kom je tenslotte in deze harde wereld met zachtmoedigheid of vriendelijkheid? Maar ik kan er wél wat mee. We hebben de ervaring dat wie goed doet goed ontmoet. Dat het bevredigend kan zijn om je in te zetten voor een mens, een hoger doel. Het bouwt ons als mens. We worden er rijker van als we ons richten op mensen, op wat God vraagt van ons. Het brengt ons geluk.

Maar hoe zit dat met de gelukwens van hen die verdrietig zijn? Dat vind ik op het eerste gehoor lastiger te begrijpen.

 

gelukkig wie treuren

Wat is er gelukkig aan verdriet? Willen we dat wel horen als we samen komen om namen te noemen van mensen die we missen; wat is geluk als het gaat om die leegte in ons hart?

Eerst iets over de eerste gelukwens, voor de mensen met een nederig hart. De Bijbel in Gewone Taal noemt hen: mensen die weten dat ze God nodig hebben. Gelukkig ben je als je weet dat je niet alles zelf kunt regelen en oplossen. Gelukkig ben je als je niet de schepper bent van je eigen bestaan maar weet dat je je leven aan God kunt overlaten. Gelukkig ben je als je weet dat God aan jouw kant staat. Voor veel mensen is dat gelukkig de ervaring: in tijden van verdriet en leegte wisten zij zich gedragen.

Gelukkig ben je als je verdriet hebt… die is lastiger. Maar stel dat we het omdraaien. Dat we leven in het op zes na gelukkigste land ter wereld omdat daar geen verdriet is. Als iemand ons vraagt: hoe gaat het? Dan zeggen we: goed hoor! In ons gelukkige land is geen ruimte voor tranen, dus we verbijten ons verdriet; zetten een masker op. We slikken onze tranen weg als we iemand verliezen. En we maken ons niet druk over elkaar. We maken ons niet bezorgd over mensen die minder gelukkig zijn met hun werk, of gezondheid, of in de liefde. Gelukkig zijn we toch als we ons wél druk maken over dat wat om te janken is? Gelukkig zijn we toch als we hardop onze pijn mogen benoemen bij God en mensen? Gelukkig zijn we als we ons verdriet kunnen tonen, want dan kunnen we getroost worden. 

 

getroost

Gelukkig wie verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Wie weet dat de maakbaarheid van ons bestaan, en de maakbaarheid van ons geluk, een grens heeft; wie weet dat uiteindelijk ons hele bestaan in Gods hand ligt, van begin tot einde, die is dichtbij God. Dat troost. 

Read 359 times